Trang chủ Thời khóa biểu Phản hồi Kết quả học tập Liên hệ EMAIL
 HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 
NĂM HỌC 2015 - 2016

Toán

Tiêu Ái Linh  (Nhì)

 

Hóa học

Hồ Gia Hiếu (Ba)

Thạch Thị Diễm Trinh (Ba)

 

Sinh học

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Nhì)

Bùi Phúc Nguyên (KK)

 

Ngữ văn

Lý Thị Ngọc Thúy (Ba)

Trịnh Thị Ngọc Trâm (KK)

 

Lịch sử

Cao Thị Ngọc Vàng  (Nhì)

Thạch Thị Trúc (KK)

 

Địa lý

Nguyễn Hoàng Ánh Nhi (Nhì)

Sơn Hoàng Phước (KK)

 

GDCD

Võ Thị Ngọc Nhi (Ba)

 

Tiếng Anh

Lê Minh Anh Như (Nhì)

 

Tin học

Huỳnh Hoàng Nhật (KK)

 

Toán lớp 8

Võ Tiến Đạt (Nhì)

Lê Quách Đăng Khoa (KK)

 DANH SÁCH HSG CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2015 - 2016


Địa lý

TRẦN QUỐC AN (Nhì)

NGUYỄN HOÀNG ÁNH NHI (KK)

SƠN HOÀNG  PHƯỚC (KK)

 

GDCD

VÕ THỊ NGỌC NHI (Nhất)

THẠCH MINH  TUẤN (KK)

 

Hoá học

HỒ GIA  HIẾU (Nhì)

THẠCH THỊ DIỄM TRINH (KK)

 

Lịch sử

THẠCH THỊ  TRÚC (Nhất)

KIM THỊ MẾN (Nhì)

CAO THỊ NGỌC VÀNG (Ba)

 

Ngữ Văn

LÝ THỊ NGỌC THÚY (Ba)

TRỊNH THỊ NGỌC TRÂM (Ba)

 

Sinh học

BÙI PHÚC NGUYÊN (Nhì)

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH (Ba)

THẠCH NGUYỄN MINH THƯ (Ba)

 

Tiếng Anh

LÊ MINH ANH NHƯ (Nhì)

 

Tin học

HUỲNH HOÀNG NHẬT (KK)

 

Toán 8

DƯƠNG QUỐC BẢO (Nhì)

LÊ QUÁCH ĐĂNG KHOA (Nhì)

LÊ NGỌC PHƯƠNG THẢO (Ba)

VÕ TIẾN ĐẠT (KK)

 

Toán 9

TRẦN THANH NGUYÊN (Nhất)

 

TIÊU ÁI LINH (Ba)

 
 DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI 
NĂM HỌC 2015 - 2016
 

Lý Hoài Anh

Trần Thúy Diệu

Trịnh Tấn Lộc

Diệp Thị Yến Nhã

Bùi Minh Tân

Lưu Vĩ Thuận

Thạch Thị Thanh Thúy

Trương Nguyễn Nhật Bằng

Trần Minh Duy

Trần Hoàng Kha

Thạch Lý Huyền Trang

Đào Thị Trân

Trịnh Thị Thanh Trúc

Lâm Thị Mỹ  Linh

Thạch Thị Kiều Oanh

Kim Thùy  Trang

Trầm Thị Minh Anh

Trần Thị Tuyết  Anh

Đoàn Quốc Duy

Nguyễn Phùng Gia Hân

Phan Nguyễn Gia Bảo

Nguyễn Chí Bảo

Lê Hiệp Hiểu Băng

Phạm Thành Danh

Triệu Thị Đa

Hồ Thị Cẩm Đáng

Võ Ngọc Hân

Trần Thanh Hoài

Trần Duy Khang

Lê Trung Kiên

Trần Hoàng Long

Huỳnh Ngọc Mai

Lâm Thị Tú Minh

Châu Diễm  My

Nguyễn Hoàng Khả Ngân

Lê Thị Thu Nhiều

Lê Hữu Phước

Diệp Thành Thạo

Liên Vĩnh  Tiến

Vũ Tinh

Lê Thị Kiều Trân

Nguyễn Thị Bảo Trân

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

Võ Quang  Vinh

Trần Huỳnh Thúy Vy

Đặng Huỳnh Khả Vy

Lê Thị Như Ý

Nguyễn Thị Kim Anh

Trần Thị Lan Anh

Lê Nguyễn Minh Anh

Huỳnh Trần Ngọc  Chi

Nguyễn Phú  Cường

Nguyễn Trần Hoàng Duy

Thạch Văn Hải

Đinh Thị Ngọc Hạnh

Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trương Khả Hân

Thạch Thị Khánh Hân

Dương Mỹ Hoa

Phạm Trần Thị Quỳnh Hoa

Trần Duy Khang

Phạm Thị Thu Kiều

Trần Khánh Linh

Trầm Tri Min

Trần Trà My

Nguyễn Trần Bảo  Ngọc

Võ Thị Yến Nhi

Lý Thị Ngọc  Oanh

Lâm Nguyễn Anh Thư

Nguyễn Thái  Toàn

Lê Tố Tố

Vinh Thị Ngọc Trâm

Văn Hồng Bảo  Trân

Đặng Huyền  Trân

Trần Minh Triết

Võ Đức Trung

Trần Sơn Tùng

Lê Minh  Vy

Nguyễn Hồng Xuân

Ngô Thị Như Ý

Phạm Như Ý

Lý Bích Diệu

Kim Thị Chúc Linh

Lý Thanh Thiên

Hồ Như Huỳnh

Nguyễn Sang

Huỳnh Quang  Thái

Trần Tấn  Thành

Trương Thị Huyền Trân

Ngô Đình Xuyên

Nguyễn Thị Mỹ  Yến

Lý Ngọc Hân

Lê Đặng Đức Tài

Nguyễn Ngọc  Cẩn

THạch THị Ngọc Chi

Phạm Công  Danh

Sơn THị THanh Dung

Trần Trường  Giang

Trần Ngọc Diệu Hiền

THạch THị Ngọc Mỹ

Lê THị Tuyết  Nga

Võ Đặng Hồng  Nghi

Trịnh Tú  Nghi

Trịnh Lê  Nguyễn

Nguyễn Hoàng Kim Quyên

Nguyễn Ngọc Minh THư

Vũ THị  Trang

Võ THị THuỳ  Trang

Lê Đình Bảo  Trân

Phan THị Nhã  Tuyết

Đinh Quốc  Vinh

Diệp Ngọc  Vy

Nguyễn THị Tường Vy

Trịnh Bình  An

Lâm Nhật Minh  Anh

Phạm Minh  Anh

Ngô Thị Giao Anh

Huỳnh Loan  Anh

Cao Thị Mỹ Châu

Nguyễn Cao Kỳ  Duyên

Trần Thị Ngọc Hạnh

Nguyễn Khả  Hân

Hà Trần Thuý  Hiền

Đặng Nguyễn Quang Huy

Lê Gia Quốc  Hưng

Dương Đặng Anh  Khoa

Nguyễn Thuỳ  Linh

Nguyễn Huỳnh Bảo Loan

Nguyễn Thị Thuý Mỹ

Võ Thanh  Ngọc

Trương Đoàn Minh Ngọc

Trần Thảo  Nguyên

Triệu Thiên  Nhi

Lê Quỳnh  Như

Thang Tố  Quyên

Huỳnh Thị Diễm Quỳnh

Nguyễn Lê Phương Quỳnh

Trần Xuân Diễm Quỳnh

Võ Chí  Thanh

Trần Thị Thanh Thảo

Phan Thị Kim  Tho

Võ Thị Nhựt  Thu

Vũ Đức  Toàn

Lý Khánh  Trang

Trần Diễm  Trân

Thang Tố  Trân

Dương Cao  Trí

Nguyễn Quốc Phương Trinh

Trần Anh  Tuấn

Ngô Thị Tường  Vy

Nguyễn Thị Như Ý

Nguyễn Quang Triết

Trần Minh Hiền

Sơn Ngọc Bích Trâm

Thạch Thị Diễm

Lý Thị Kim Hằng

Trần Chom Rơnh

Huỳnh Thu Thảo

Phan Thị Thu Thảo

Thạch Thay

Huỳnh Thu Trang

Châu Văn Minh Vương

Kim Thị Thu Hảo

Nguyễn Kiều Oanh

Lâm Thị Thu Trang

Lý Phương Quyên

Huỳnh Anh Thư

Sơn Thị Thu Hiền

Trần Huỳnh Hợp

Dương Quốc Bảo

Trần Hải Dương

Võ Tiến Đạt

Lưu Vạn Đạt

Trần Ngọc Hằng

Trần Khải Hoàn

Lý Thị Thúy Hồng

Trương Chấn Huy

Lê Vĩnh Khang

Lê Quách Đăng Khoa

Nguyễn Mạnh Khương

Trần Hồng Linh

Huỳnh Tấn Lộc

Nguyễn Xuân Lộc

Lê Thị Yến Nghi

Cao Lâm Ái Ngọc

Hà Thanh Nhi

Thạch Thị Hồng Nhung

Huỳnh Minh Nhựt

Trần Trọng Phú

Trương Ngọc Phúc

Lợi Như Phượng

Sơn Thị Na Qui

Trần Thị Thảo Quyên

Lữ Tâm

Lê Thị Ngọc Thảo

Lê Ngọc Phương Thảo

Diệp Thanh Thoại

Lê Thị Cẩm Tiên

Ngô Trung Tín

Võ Tấn Trung

Kim Việt Trung

Ngô Đức Tú

Nguyễn Tường Vy

Lê Thảo Vy

Nguyễn Như Ý

Võ Thị Ngọc Nhi

Sơn Hoàng Phước

Lý Minh Mẫn

Võ Chí Tân

Trương Thị Trúc Ly

Phan Thị Ngọc Bảo

Tăng Ngọc Ngân

Huỳnh Võ Ngọc Tuyền

Trần Quốc An

Quách Gia Trung Anh

Nguyễn Ngọc Trúc Giang

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Châu Nguyễn Ngọc Hân

Phạm Phúc Hậu

Hồ Gia Hiếu

Trần Trung Kiên

Tiêu Ái Linh

Lê Thị Xuân Mai

Kim Thị Mến

Nguyễn Tiểu My

Trịnh Thái Ngân

Bùi Phúc Nguyên

Trần Thanh Nguyên

Huỳnh Hoàng Nhật

Nguyễn Hoàng Ánh Nhi

Lê Minh Anh Như

Trần Tiến Thành

Thái Thị Bích Thảo

Nguyễn Phúc Thịnh

Thạch Thị Hoài Thu

Lý Thị Ngọc Thúy

Thạch Nguyễn Minh Thư

Trịnh Thị Ngọc Trâm

Thạch Thị Diễm Trinh

Thạch Thị Trúc

Huỳnh Thanh Tú

Bùi Thanh Tuấn

Thạch Minh Tuấn

Lý Nguyễn Diễm Tuyền

Cao Thị Ngọc Vàng

Giang Thảo Vy

Huỳnh Thúy Vy

Trần Viễn Xứ

Tăng Ngọc Như Ý

 Quảng cáo 
 
Cuộc thi giải toán qua internet
 
Sở GD&ĐT Sóc Trăng
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Soc Trăng
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 Đăng nhập 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Liên kết web 

 Từ điển 
Dictionary:
Enter word:

 

 
22.10.2016 22:03

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CHÂU THÀNH NĂM HỌC 2016-2017

Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Thị Tuyết Trinh Phó bí thư đoàn Thị trấn Châu Thành, thầy Tạ Dương Thắng Hiệu trưởng nhà trường Xem tiếp...

Tra cứu bài viết được đăng:


KẾ HOẠCH TUẦN 07

[17.10.2016 07:20]
Từ 17/10/2016 đến 23/10/2016
[Đã đọc: 133]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 06

[10.10.2016 09:02]
Từ ngày 10/10/2016 đến 16/10/2016
[Đã đọc: 356]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2016

[08.10.2016 07:34]
Down load tại đây
[Đã đọc: 439]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 05

[03.10.2016 22:09]
Từ 03/10/2016 đến 09/10/2016
[Đã đọc: 550]
Xem tiếp...

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016-2017

[01.10.2016 06:20]
Trường THCS Thị trấn Châu Thành đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2016- 2017. Một số hình ảnh của hội nghị
[Đã đọc: 662]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 04

[26.09.2016 08:16]
Từ 26/9/2016 đến 02/10/2016
[Đã đọc: 1075]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 03

[19.09.2016 08:42]
TUẦN 03 - NĂM HỌC 2016-2017
[Đã đọc: 1405]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2016-2017

[19.09.2016 08:32]
Down load tại đây
[Đã đọc: 1299]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NĂM 2016-2017

[19.09.2016 08:31]
Down load tại đây
[Đã đọc: 1279]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2016

[19.09.2016 08:30]
Down load tại đây
[Đã đọc: 1071]
Xem tiếp...

FILE DANH SÁCH CẬP NHẬT SMAS DÀNH CHO KHỐI 6

[15.09.2016 01:02]
GVCN khối 6 tải về và bổ sung thông tin trên file lớp mình
[Đã đọc: 1394]
Xem tiếp...

TRƯỜNG THCS TT CHÂU THÀNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

[05.09.2016 21:14]
Đến dự và phát biểu khai giảng năm học có ông Sơn Pô phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, ông Thái Thanh Nhĩ phó bí thư thường trực- chủ tịch hội đồng nhân dân Thị trấn Châu Thành cùng đại diện ban ngành đoàn thể, phụ huynh, giáo viên và toàn thể học sinh trường THCS TT Châu Thành.
[Đã đọc: 1723]
Xem tiếp...

Tài liệu tập huấn VNEN lớp 7

[05.09.2016 08:28]
Down load tại đây
[Đã đọc: 1655]
Xem tiếp...

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/9/2016

[05.09.2016 03:57]
Down load tại đây
[Đã đọc: 2095]
Xem tiếp...

TRƯỜNG THCS TT CHÂU THÀNH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016

[02.06.2016 10:44]
Hình ảnh buổi lễ
[Đã đọc: 6128]
Xem tiếp...

LỊCH TRỰC ĐÊM HÈ 2016

[02.06.2016 09:51]
Từ 03/6/2016 đến 17/6/2016
[Đã đọc: 6158]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 37a

[16.05.2016 03:57]
Từ ngày 16/5/2016 đến 21/5/2016
[Đã đọc: 6506]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 37

[08.05.2016 22:14]
Từ ngày 09/5/2016 đến 15/5/2016
[Đã đọc: 6798]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 36

[04.05.2016 03:39]
Từ ngày 03/5/2016 đến 07/5/2016
[Đã đọc: 7377]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 35

[25.04.2016 03:10]
Từ ngày 25/4/2016 đến 29/4/2016
[Đã đọc: 8033]
Xem tiếp...
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  [sau]

 TIN MỚI NHẤT 
 Lịch - Đồng hồ 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng
Tôn Tử
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site

Thời gian mở trang: 0.181 giây. Số lần truy cập CSDL: 43
©2010 - Bản quyền thuộc về ..:: Trường THCS THỊ TRẤN CHÂU THÀNH ::... Website được xây dựng với sự hỗ trợ của Cty H.K Vietnam Ltd..