Trang chủ Thời khóa biểu Phản hồi Kết quả học tập Liên hệ EMAIL
 HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 
NĂM HỌC 2015 - 2016

Toán

Tiêu Ái Linh  (Nhì)

 

Hóa học

Hồ Gia Hiếu (Ba)

Thạch Thị Diễm Trinh (Ba)

 

Sinh học

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Nhì)

Bùi Phúc Nguyên (KK)

 

Ngữ văn

Lý Thị Ngọc Thúy (Ba)

Trịnh Thị Ngọc Trâm (KK)

 

Lịch sử

Cao Thị Ngọc Vàng  (Nhì)

Thạch Thị Trúc (KK)

 

Địa lý

Nguyễn Hoàng Ánh Nhi (Nhì)

Sơn Hoàng Phước (KK)

 

GDCD

Võ Thị Ngọc Nhi (Ba)

 

Tiếng Anh

Lê Minh Anh Như (Nhì)

 

Tin học

Huỳnh Hoàng Nhật (KK)

 

Toán lớp 8

Võ Tiến Đạt (Nhì)

Lê Quách Đăng Khoa (KK)

 DANH SÁCH HSG CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2015 - 2016


Địa lý

TRẦN QUỐC AN (Nhì)

NGUYỄN HOÀNG ÁNH NHI (KK)

SƠN HOÀNG  PHƯỚC (KK)

 

GDCD

VÕ THỊ NGỌC NHI (Nhất)

THẠCH MINH  TUẤN (KK)

 

Hoá học

HỒ GIA  HIẾU (Nhì)

THẠCH THỊ DIỄM TRINH (KK)

 

Lịch sử

THẠCH THỊ  TRÚC (Nhất)

KIM THỊ MẾN (Nhì)

CAO THỊ NGỌC VÀNG (Ba)

 

Ngữ Văn

LÝ THỊ NGỌC THÚY (Ba)

TRỊNH THỊ NGỌC TRÂM (Ba)

 

Sinh học

BÙI PHÚC NGUYÊN (Nhì)

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH (Ba)

THẠCH NGUYỄN MINH THƯ (Ba)

 

Tiếng Anh

LÊ MINH ANH NHƯ (Nhì)

 

Tin học

HUỲNH HOÀNG NHẬT (KK)

 

Toán 8

DƯƠNG QUỐC BẢO (Nhì)

LÊ QUÁCH ĐĂNG KHOA (Nhì)

LÊ NGỌC PHƯƠNG THẢO (Ba)

VÕ TIẾN ĐẠT (KK)

 

Toán 9

TRẦN THANH NGUYÊN (Nhất)

 

TIÊU ÁI LINH (Ba)

 
 DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI 
NĂM HỌC 2014 - 2015
 


 

Trần Thị Ngọc Hạnh

Hà Trần Thuý Hiền

Trần Thị Hướng Hoa

Lê Gia Quốc Hưng

Đặng Nguyễn Quang Huy

Huỳnh Thị Diễm Huỳnh

Dương Đặng Anh Khoa

Nguyễn Thị Thuý Loan

Nguyễn Huỳnh Bảo Loan

Kim Ngọc Mai

Nguyễn Thị Thuý Mỹ

Phạm Thị Kim Ngân

Ngô Thanh Ngân

Trương Đoàn Minh Ngọc

Võ Thanh Ngọc

Trần Thảo Nguyên

Trịnh Lê Nguyễn

Triệu Thiên Nhi

Diệp Nguyễn Yến Nhi

Lê Quỳnh Như

Thang Tố Quyên

Nguyễn Lê Phương Quỳnh

Nguyễn Hà Phương Thảo

Phan Thị Kim Tho

Vũ Đức Toàn

Thang Tố Trân

Lý Khánh Trang

Dương Cao Trí

Nguyễn Quốc Phương Trinh

Trịnh Bình An

Cao Thị Mỹ Châu

Trần Công Danh

Phạm Thị Nhã Tuyết

Diệp Ngọc Vy

Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Lâm Thị Thuý Ái

Nguyễn Ngọc Cẩn

Sơn Thị Thanh Dung

Nguyễn Hoàng Đạt

Phan Thị Ngọc Hân

Lý Ngọc Hân

Trần Ngọc Diệu Hiền

Võ Tuấn Kiệt

Nguyễn Thuỳ Linh

Lê Thị Tuyết Nga

Võ Đặng Hồng Nghi

Trịnh Tú Nghi

Hứa Ánh Nhi

Liên Trần Phú Quí

Thạch Thị Ngọc Mỹ

Trần Xuân Diễm Quỳnh

Lê Đặng Đức Tài

Nguyễn Tấn Tài

Trần Thị Thanh Thảo

Lưu Hoàng Thịnh

Đinh Quốc Vinh

Ngô Đình Xuyên

Nguyễn Thị Như Ý

Nguyễn Thị Mỹ Yến

Nguyễn Ngọc Minh Thư

Điền Anh Toàn

Lê Đình Bảo Trân

Lê Thị Huyền Trân

Phạm Công Danh

Lê Minh Đăng

Trần Trường Giang

Ngô Thị Giao Anh

Huỳnh Loan Anh

Phạm Minh Anh

Lâm Nhật Minh Anh

Trần Thị Tuyết Mai

Nguyễn Thu Nga

Liêu Thị Bích Ngân

Mai Thị Hồng Ngân

Phan Thị Ngọc Ngân

Lâm Thị Tuyết Nhi

Phạm Thành Phát

Hồ Như Huỳnh

Võ Hồ Phú Quí

Huỳnh Quang Thái

Võ Chí Thanh

Võ Thị Nhựt Thu

Nguyễn Thị Tường Vy

Thạch  Tính

Trần Diễm Trân

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Trần Anh Tuấn

Ngô Thị Tường Vy

Lâm Thị Ngọc Duyên

Trần Huỳnh Thiện

Đinh Thị Xuân

Thạch Thị Ngọc Chi

Vũ Thị Trang

Lê Hải Triều

Trương Nhựt Tường

Thạch Thị Cẩm Hà

Lê Thị Kim Tuyến

Lý Trường Giang

Trần Phúc Thịnh

Nguyễn Tấn Phát

Ông Thị Ngọc Phượng

Kim Thị Chúc Linh

Trương Ngọc Ly

Danh Nhật Nam

Dương Quốc Bảo

Nguyễn Thị Kim Chi

Trần Hải Dương

Võ Tiến Đạt

Lưu Vạn Đạt

Trần Ngọc Hằng

Trần Khải Hoàn

Lý Thị Thúy Hồng

Trần Huỳnh Hợp

Trương Chấn Huy

Lê Vĩnh Khang

Nguyễn Mạnh Khương

Phạm Xuân Lan

Huỳnh Tấn Lộc

Nguyễn Xuân Lộc

Võ Thu Mai

Cao Lâm Ái Ngọc

Hà Thanh Nhi

Huỳnh Minh Nhựt

Lợi Như Phượng

Lữ  Tâm

Lê Thị Ngọc Thảo

Lê Ngọc Phương Thảo

Huỳnh Anh Thư

Nguyễn Thị Bích Tiên

Lê Thị Cẩm Tiên

Ngô Trung Tín

Võ Tấn Trung

Đỗ Trần Các Vy

Nguyễn Tường Vy

Lê Thảo Vy

Lâm Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Như Ý

Thạch Văn Dinh

Sơn Thị Thu Hiền

Trần Hồng Linh

Huỳnh Thu Ngân

Lê Thị Yến Nghi

Thạch Thị Hồng Nhung

Trần Trọng Phú

Trương Ngọc Phúc

Sơn Thị Na Qui

Trần Thị Thảo Quyên

Lý Phương Quyên

Lê Quách Đăng Khoa

Diệp Thanh Thoại

Lâm Thị Thu Trang

Kim Việt Trung

Ngô Đức Tú

Trương Văn Vụ

Trần Ngọc Mai

Kim Thị Thu Hảo

Khưu Thị Trúc Hoa

Đàm Phương Bích Ngân

Sơn Ngọc Giàu

Trần Minh Hiền

Sơn Ngọc Bích Trâm

Thạch Thị Diễm

Lê Thị Cẩm Tú

Trần Quốc An

Quách Gia Trung Anh

Nguyễn Ngọc Trúc Giang

Châu Nguyễn Ngọc Hân

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phạm Phúc Hậu

Hồ Gia Hiếu

Trần Trung Kiên

Tiêu Ái Linh

Lê Thị Xuân Mai

Kim Thị Mến

Nguyễn Tiểu My

Trịnh Thái Ngân

Trần Thanh Nguyên

Huỳnh Hoàng Nhật

Nguyễn Hoàng Ánh Nhi

Lê Minh Anh Như

Trần Tiến Thành

Thái Thị Bích Thảo

Nguyễn Phúc Thịnh

Thạch Thị Hoài Thu

Thạch Nguyễn Minh Thư

Lý Thị Ngọc Thúy

Phan Thanh Toàn

Trịnh Thị Ngọc Trâm

Thạch Thị Diễm Trinh

Thạch Thị Trúc

Huỳnh Thanh Tú

Thạch Minh Tuấn

Lý Nguyễn Diễm Tuyền

Cao Thị Ngọc Vàng

Giang Thảo Vy

Huỳnh Thúy Vy

Trần Viễn Xứ

Tăng Ngọc Như Ý

Sơn Thị Bích Trăng

Lâm Ngọc Huyền Trân

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Sơn Hoàng Phước

Lý Minh Mẫn

Bùi Phúc Nguyên

Trương Thị Trúc Ly

Phan Thị Ngọc Bảo

Huỳnh Võ Ngọc Tuyền

Trương Cẩm Hồng

Tăng Ngọc Ngân

Võ Thành An

Nguyễn Nhựt Anh

Dương Vân Quỳnh Anh

Nguyễn Văn Châu

Bùi Thị Ngọc Diễm

Thạch Thị Ngọc Diễm

Trần Mỹ Duyên

Đặng Kim Giao

Trần Trí Hải

Trịnh Ngô Thu Nhật Hoa

Sơn Quốc Hưng

Lê Thị Cẩm Hường

Trần Tấn Khải

Lý Dương Khang

Nguyễn Thị Oanh Kiều

Ngô Quí Lan

Lâm Thị Mỹ Linh

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trần Thị Kim Ngân

Trịnh Thị Kim Ngân

Trần Trung Nghĩa

Thạch Thị Thảo Nhi

Lê Ngọc Phương Nhi

Trương Huỳnh Như

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nguyễn Thị Hồng Niên

Trần Thị Kiều Oanh

Lê Gia Minh Phú

Châu  Phúc

Văn Trần Phú Quí

Trần Thị Kim Quyên

Phạm Thị Thanh Thuỷ

Trần Thị Mỹ Tiên

Trương Bảo Trâm

Trần Nguyễn Thùy Trang

Trần Thị Cẩm Tú

Kim Châu Tuấn

Bùi Quang Diệu Tường

Vũ Thanh Tuyến

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Thái Thảo Vy

Lê Thị Bích Trâm

Nguyễn Châu Quốc An

Hồ Kỳ Anh

Phạm Gia Bảo

Trần Anh Hào

Thạch Đào Kim Nghi

Lâm Ngọc Quí

Thạch Thị Ý Ngọc

Cao Tường Nguyên

 


 Quảng cáo 
 
Cuộc thi giải toán qua internet
 
Sở GD&ĐT Sóc Trăng
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Soc Trăng
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 Đăng nhập 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Liên kết web 

 Từ điển 
Dictionary:
Enter word:

 

 
23.07.2016 21:57

TRƯỜNG THCS TT CHÂU THÀNH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016

Hình ảnh buổi lễ Xem tiếp...

Tra cứu bài viết được đăng:


LỊCH TRỰC ĐÊM HÈ 2016

[02.06.2016 09:51]
Từ 03/6/2016 đến 17/6/2016
[Đã đọc: 2386]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 37a

[16.05.2016 03:57]
Từ ngày 16/5/2016 đến 21/5/2016
[Đã đọc: 3053]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 37

[08.05.2016 22:14]
Từ ngày 09/5/2016 đến 15/5/2016
[Đã đọc: 3266]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 36

[04.05.2016 03:39]
Từ ngày 03/5/2016 đến 07/5/2016
[Đã đọc: 3502]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 35

[25.04.2016 03:10]
Từ ngày 25/4/2016 đến 29/4/2016
[Đã đọc: 3976]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 34

[18.04.2016 02:05]
Từ ngày 18/4/2016 đến 23/4/2016
[Đã đọc: 4350]
Xem tiếp...

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CHÂU THÀNH THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHÙA TRÀ QUÝT CŨ

[15.04.2016 01:32]

[Đã đọc: 4281]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 33

[11.04.2016 03:38]
Từ ngày 11/4/2016 đến 16/4/2016
[Đã đọc: 4281]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 32

[04.04.2016 08:29]
Từ ngày 04/4/2016 đến 09/4/2016
[Đã đọc: 4707]
Xem tiếp...

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/4/2016

[02.04.2016 02:23]
Down load tại đây
[Đã đọc: 4772]
Xem tiếp...

MẪU ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

[30.03.2016 02:38]
Tải tại đây
[Đã đọc: 4983]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 31

[30.03.2016 01:27]
Từ 28/3/2016 đến 02/4/2016
[Đã đọc: 4815]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 30

[21.03.2016 02:06]
Từ ngày 21/3/2016 đến 26/3/2016
[Đã đọc: 5235]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 29

[16.03.2016 01:19]
Từ ngày 14/3/2016 đến 19/3/2016
[Đã đọc: 5361]
Xem tiếp...

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CHÂU THÀNH TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 106 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1976 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

[09.03.2016 01:48]

[Đã đọc: 5366]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 28

[06.03.2016 23:50]
Từ ngày 07/3/2016 đến 12/3/2016
[Đã đọc: 5352]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 27

[29.02.2016 03:17]
Từ ngày 29/02/2016 đến 05/03/2016
[Đã đọc: 5744]
Xem tiếp...

Kế hoạch tuần 26

[22.02.2016 01:36]
Từ ngày 22/02/2016 đến 28/02/2016
[Đã đọc: 5999]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 25

[15.02.2016 01:39]
(Từ ngày 15/02/2016 đến 20/02/2016)
[Đã đọc: 5706]
Xem tiếp...

KẾ HOẠCH TUẦN 22

[25.01.2016 00:32]
Từ ngày 25/01/2016 đến 31/01/2016
[Đã đọc: 6810]
Xem tiếp...
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  [sau]

 TIN MỚI NHẤT 
 Lịch - Đồng hồ 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Sa chân thì chết đuối; sẩy miệng thì chết vo
Lễ Ký
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site

Thời gian mở trang: 0.073 giây. Số lần truy cập CSDL: 43
©2010 - Bản quyền thuộc về ..:: Trường THCS THỊ TRẤN CHÂU THÀNH ::... Website được xây dựng với sự hỗ trợ của Cty H.K Vietnam Ltd..